Learning journey

Bewijslast en verantwoording van de 28 uur zelfstudie

Avans ‘s-Hertogenbosch

4e jaars student Business Innovation
Studentnummer: 2146159

Contact

Robin van Wijngaarden

rci.vanwijngaarden@student.avans.nl